Vocational Training Institutute ECOSOLAR

Институција за стручна обука  ЕКОСОЛАР

English  

Makedonski
 

За нас
Новости
Обуки во 2021 г.
СОУ Коле Нехтенин
Обуки во 2019 г.
Тренинг центар
Теорија предавање
Посета на фирми
Успешни приказни
Е - книги
Големина на сол.енергија


 

 

            Дел од тренинг центарoт на ЕКО СОЛАР за практична настава

       
       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
   
       
   
       
   
       
   
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-May-21

  web counter