Vocational Training Institutute ECOSOLAR

Институција за стручна обука  ЕКОСОЛАР

English  

Makedonski
 

За нас
Новости
Обуки во 2021 г.
СОУ Коле Нехтенин
Обуки во 2019 г.
Тренинг центар
Теорија предавање
Посета на фирми
Успешни приказни
Е - книги
Големина на сол.енергија

  Зоран Трајков од ЕКОСОЛАР во соработка со неколку стучни лица во областа на образованието подготвија 2 нови стандарди на занимања во областа на соларната техника. Стандардите се доставени до Министерство за образование за одобрување. Maj 2021 god  

 

  Почитувани, церемонијата за доделување сертификати на кандидати кои успешно ја завршија обуката за соларни системи ќе се одржи на 07.06.2021.

 

Агенда..

   
       
 
Изненадувачки ажурно реагираа стручните тимови на општините, откако Светска банка и Министерството за финансии најавија 25 милиони евра за заштеда на енергија. Поголем дел од нив, точно знаат кои објекти енергетски им се најпропустливи и каде најмногу им одат пари за струја

Општините во Источна Македонија ќе вложуваат во фотоволтаични соларни системи, со цел да ги намалат трошоците. 20% од трошоците ќе им бидат покриени со грант. повеќе на https://www.facebook.com/watch/?v=866499664209443

  Обуките кoи беа прекинати поради  пандемијата ќе продолжат на 4 Мај. 2021

   прва група од 4 до 8 Мај 2021

   втора група од 10 до 14 Мај 2021

За повеќе информации контактирајте го Стефан Трајков 078-317-902

 

       
 

  ЕКОСОЛАР е дел од рекламниот спот за нови студенти на електротехнички факултет - смер обновливи извори на енергија, при Универзитет Гоце Делчев во Штип.

https://www.youtube.com/watch?v=jm2PQqt2kZY

 https://www.facebook.com/ElektrotehnickiFakultetStip

 

 

Матеј Пунтевски , по успешно заврпената обука се вработи во КМГ ЕОЛ КВАЗАР  (Април 2021)   

Повеќе  https://www.facebook.com/kmgeol.kvazar  

       
  Интервју со Тамара Мариќ, дипломиран инженер по електротехника и информациски технологии, која неодамна преку Солар Македонија се обучи за соларни системи!   Повеќе https://inovativnost.mk/2021/04/15/  

Членките на Солар Македонија користеа обуката за софтверот PV SOL Премиум од страна на Chris Laughton-Solar Design Company.

Повеќе на www.facebook.com/SolarMacedonia

 
       
  Покрај толку факултети, дипломирани инженери, организации и здруженија за енергетика, Македонија нема стручен кадар за монтирање соларни инсталации. Првите специјалисти за оваа проблематика земјата  ги доби во февруари 2010 година. Обуката ја организира{e Балканската канцеларија за мало стопанство и занаетчиство при Занаетчиската комора Koblenc- Germanija.  "Професори и инженери има многу, но кога треба да се качи некој на покрив на зграда и да инсталира вакви елементи, тогаш нема никој. Има луѓе што досега го правеле тоа, но тие се самоуки" - изјави Борис Парванов, проект-координатор.  ....       pove}e  

Od 2 do 6 Mart 2011 vo gradot Linz, Austrija se odrржа saem i konferencija za primena na obnovlivi izvori na energija, solarna i biomasa. Od EKOSOLAR bepe prisuten Zoran Trajkov. Postetata ja organizira{e Avstriskata stopanska komora. Bea poseteni i firmite : Solar Fokus, San Master,  Kolar... pove}e 

         
  Која е поентата да се троши електрична енергија која од ден на ден станува се поскапа, а секаде околу нас има толку енергија која е обновлива, бесплатна и еколошки чиста? Станува збор за искористување токму на таа енергија! Тоа е сонцето кое без престан грее, не ја загадува околината и најважно од се е бесплатно!...   mal biznis info br 3  

 

 

 

03-Jun-21

  web counter